MENÜÜ

Strateegia

Tesron Ehitus OÜ strateegiaks on ettevõtte stabiilne käibe kasv ja ehituse peatöövõtu turuosa hõivamine Eestis.

Ettevõtte eesmärgiks on jätkusuutlike kliendisuhete loomine, personali ja ehitusprotsesside kvaliteedi tagamine.

Ettevõtte tegevuse garandiks on kliendisuhetele keskendunud juhtkond.

Finantsnäitajad 2023 2022 2021 2020 2019
Müügitulu (EUR) 21 860 671 € 17 168 331 € 13 863 466 € 14 386 481 € 11 774 758 €
Käibe kasv võrreldes eelneva aastaga (%) 27,33% 23,84% -3,64% 22,18% 26,6%
Ärikasum (EUR) 1 636 444 € 540 216 € 564 673 € 30 614 € 375 595 €
Ärikasumi määr müügitulust 7,49% 3,15% 4,07% 0,21% 3,2%
EBITHA (EUR) 1 661 900 € 562 282 € 593 571 € 57 490 € 398 984 €
EBITDA määr müügitulust 7,60% 3,28% 4,3% 0,4% 3,4%
Puhaskasum (EUR) 1 592 078 € 514 776 € 549 340 € 13 455 € 372 490 €
Puhaskasumi määr müügitulust 7,28% 3,00% 3,96% 0,09% 3,2%
Vara tootlus 24,74% 10,89% 16,0% 0,5% 16,6%
Omakapitali tootlus 62,88% 30,88% 42,1% 1,4% 47,0%
Vara (EUR) 6 976 232 € 5 895 615 € 3 554 287 € 3 326 668 € 2 395 586 €

* andmed võivad muutuda seoses majandusaasta lõppemisega.

Mõisted
Käibe kasv (%) = ((müügitulu 2018-müügitulu 2017)/ müügitulu 2017)*100%
Ärikasumi määr müügitulust = ärikasum/müügitulu
EBITDA = ärikasum + materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum
EBITDA määr müügitulust = EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi määr müügitulust = puhaskasum/müügitulu
Vara tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine vara
Omakapitali tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine omakapital